home / Nieuws / opening cruyff court met ondergrondse waterbuffer op het spartaplein in rotterdam

Opening Cruyff Court met ondergrondse waterbuffer op het Spartaplein in Rotterdam

Gepubliceerd door CODEMA, 25 juni 2018

Afgelopen woensdag 21 juni is op het Spartaplein in Rotterdam een Cruyff Court met ondergrondse waterbuffer geopend. Dit ging gepaard met een groot buurtfeest, waarbij ook aandacht was voor het belang van de waterbuffer. Steeds meer steden kampen met de vraag: hoe gaan we om met hoosbuien en droogte? Een breed consortium van waterschappen, gemeenten, bedrijven en kennisinstituten zoekt binnen TKI Watertechnologie de oplossing in de Urban Waterbuffer. Dit concept heeft tot doel regenwater in de stad langer vast te houden in de bodem, om zo wateroverlast te voorkomen en bij droogte extra water beschikbaar te hebben. Op 19 april 2018 werd in Rheden de eerste Urban Waterbuffer geopend.

Unieke toepassing met veel voordelen
Op het Spartaplein in Rotterdam is een ondergrondse waterbuffer gemaakt, waar regenwater wordt opgevangen en in de grond wordt opgeslagen om later te gebruiken. De waterberging onder het Cruyff Court kan circa 30 millimeter neerslag vanaf ongeveer 4 hectare straten, daken en pleinen opvangen. Hierdoor wordt de kans op wateroverlast op straat verminderd. Een compact plantenvak bestaande uit een natuurlijk zandfilter met riet en zegge zorgt vervolgens voor de zuivering van het verzamelde regenwater. Daarna wordt het gezuiverde water op 20 meter diepte in een zandlaag opgeslagen via een waterput. Dit water wordt later weer opgepompt en gebruikt voor het besproeien van de grasmat van het Sparta-stadion en voor verkoeling via het plantenvak en een speelvoorziening met water op het plein. Zo ontstaat een volledig circulair systeem, waarbij de wijkbewoners droge voeten houden en regenwater duurzaam gebruikt wordt. Met actieve communicatie wordt daarnaast gewerkt aan vergroting van het waterbewustzijn in de wijk. Bert de Doelder, ingenieur en adviseur waterprojecten van Gemeente Rotterdam ziet meer mogelijkheden voor het concept. “Inmiddels hebben we vergevorderde plannen voor zeker twee en mogelijk vier andere locaties waar we hemelwater in de diepe ondergrond willen infiltreren”, laat hij weten.

 

Codema geeft voetballen weg aan de jeugd in Spangen

Slechts 1 op de 3 Nederlandse kinderen beweegt voldoende. Sporten levert talloze voordelen op. Zo zorgt het voor een betere hersenfunctie, groter zelfvertrouwen, discipline, respect en  grotere sociale verantwoordelijkheid. Toch is sporten, zeker in de wijk Spangen, niet voor elk kind vanzelfsprekend. Daarom deelden we 90 voetballen uit. Zo konden de kinderen alvast een balletje trappen op het Johan Cruijffcourt in Spangen.

 

Bekijk de video van dit unieke project door op deze foto te klikken.

 

Whitepaper Future

Download

Case: Gipmans Planten

Laatste nieuws

Faillissement Codema Systems Group bv

Lees meer
Complete systemen voor het grondloos telen van sla op mobiele goten

Lees meer
“CODEMA snapt wat wij willen en kwam met een goed plan”

Lees meer
Nieuws pagina

Codema on Twitter

Volg ons op Twitter

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Meer weten over Codema? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

    Thank you for your Interest
    You can download the whitepaper via the button below.