home / Nieuws / lokale service cruciaal voor levering tuinbouw oplossingen in china

Lokale service cruciaal voor levering tuinbouw oplossingen in China

Gepubliceerd door CODEMA, 14 juli 2020

CODEMA’s vestiging in Beijing is de centrale hub voor de verdere groei van het bedrijf in de hele APAC-regio. Door met een lokaal team zowel onderhoud als project management en sales uit te voeren, bouwt Business Unit Manager Just Roos de positie van CODEMA in deze snelgroeiende regio verder uit.

Tuinbouw oplossingen voor China en de APAC-regio

In heel Azië en met name in China blijft de middenklasse hard groeien. Dit gaat hand in hand met stevige groei in vraag naar producten en daarmee de lokale tuinbouwsector. Met de nieuwe welvaart zoeken mensen namelijk naar beter, gezonder of veiliger voedsel en is er meer geld beschikbaar voor luxe producten zoals bloemen of orchideeën. Met de marktleidende kennis en technologie van CODEMA spelen ondernemers in deze regio in op deze groeiende vraag en weten hierdoor snel grote projecten te realiseren.

De Asia-Pacific (APAC) regio is, naast Noord-Amerika en Europa, de derde geografische pijler van CODEMA’s internationale groeistrategie. CODEMA opende in 2019 een vestiging in Beijing als hoofdkantoor voor de gehele APAC regio. Hiermee zet men in op verdere groei in landen als China, Japan en Singapore. Beijing is niet alleen het politieke hart van China en de vestigingsplaats van verschillende partners, maar vervult ook een prachtige positie in de regio en daardoor ideaal als centrale hub.

 

 

Lokale expertise en service essentieel bij hightech tuinbouw oplossingen

“Service, daar draait het met name om. We leveren vanuit Nederland onze high-tech teeltsystemen welke we installeren in China. Maar je hebt een lokaal team nodig dat alle expertise in huis heeft om grote, hoogwaardige systemen te onderhouden en service te verlenen,” zegt Just Roos, Business Unit Manager China. “Service houdt in dat je paraat staat voor je klanten, 24/7 beschikbaar bent en ze helpt met alles, het liefst nog voordat men ergens tegenaan loopt. Helemaal als de klant voor het eerst met onze technologie en systemen werkt is goede training en begeleiding essentieel. Dat kan niet vanuit Nederland. Niet alleen de taal en cultuur is anders, maar ook de afstand is letterlijk een barrière.

Vanuit de Chinese vestiging van CODEMA realiseert men niet alleen installatie, service en onderhoud maar ook het project management en de verkoop van nieuwe projecten. De afgelopen tijd werkte Roos volop aan het werven van de juiste specialisten, waardoor CODEMA over heel China beschikt over lokale specialisten. Dat had een aantal onvoorziene voordelen:

“Omdat wij een eigen, volwaardig team in China hebben, konden we diverse projecten, ondanks de onrust en beperking van internationaal reisverkeer door de epidemie, in hoog tempo doorbouwen. Dat we dat in zo’n korte tijd op wisten te bouwen, daar ben ik trots op. Maar dat was niet de reden dat we de vestiging in China openden.”

 

Kansen voor hoogwaardige tuinbouw in China

“Bij CODEMA hoefde ik niemand te overtuigen van de gigantische potentie van de Chinese en Aziatische markt. Binnen een week ging ik aan de slag.”

Roos was bezig met zijn graduation thesis voor de studie Asian Trade Management en onderzocht voor CODEMA de strategische kansen en mogelijkheden in China. Hij reisde in 2018 het hele land door. Eerst als lid van Nederland’s grootste Chinese handelsmissie en vervolgens zelfstandig, met name om de belangrijkste spelers in land- en tuinbouw te ontmoeten.

“Pas als je face-to-face met klanten in gesprek gaat, hoor je wat hun problemen zijn of waar men tegenaan loopt. Dan leer je hoe wat wij als CODEMA kunnen betekenen voor onze klanten. De belangrijkste bevindingen die daaruit voort kwamen, leidden ertoe dat CODEMA kort daarna besloot zich verder te committeren aan de Chinese markt, met een volwaardige vestiging.

En gelukkig toeval voor mij; er was binnen CODEMA niemand die zich 100% op China focuste. Dus ik mocht direct na mijn afstuderen beginnen met het opbouwen van ons team en openen van de vestiging. Dat was een enorme kans waar ik volmondig ja op zei.”

Onder leiding van CCO Robert-Jan de Goeij werkt Just nauw samen met Export Sales Manager Jelmer Huizing aan de realisatie van vele APAC-projecten.

 

Business Unit Manager Just Roos en Export Sales Manager Jelmer Huizing

Just Roos en Jelmer Huizing

 

Chinese markt vraagt om unieke benadering

In tegenstelling tot West-Europa en Noord-Amerika, waarin een bepaalde discipline vaak centraal staat, moet een groot deel van China nog bekend worden met het aanbod van CODEMA. Dat vraagt om een andere aanpak.

“Ook in China is voedselproductie een speerpunt voor CODEMA. We kiezen voor een aanpak rondom enkele ‘key crops’, gewassen waarin wij wereldwijd enorme potentie zien. Een van deze gewassen is bijvoorbeeld sla. We leggen aan de markt uit hoe wij de toekomst zien en vervolgens welke rol CODEMA daarin heeft. Bij de duurzame productie van deze gewassen hanteren we een horizon van tenminste 20 jaar. Zo gebruiken we onze jarenlange expertise en kennis als hefboom om de Chinese markt te bewegen.

Een ander verschil met Europa is dat Chinese klanten vaak vele malen groter denken. Ze hebben gewoonlijk andere behoeftes en vragen dan Europese klanten. Zo spreken we in China van het principe ‘from farm to fork’ en ontwikkelen we het liefst hele agroparken van honderden hectares. De rol die CODEMA in die keten vervult, gaat verder dan onze kritische teeltsysteem en vraagt om samenwerkingsverbanden en partnerships met andere A-klasse bedrijven uit de sector. Zo leveren we gezamenlijk de allerbeste, complete oplossing.”

 

Grootste en meest hightech rozenproductie faciliteit van de wereld

“Op dit moment werken wij in Lanzhou, China aan de integratie van teelt- en irrigatie systemen in het grootste, hightech rozen project ter wereld. Dit is een project van 34 hectare in Lanzhou, China. Deze faciliteit beslaat 34 hectare en is, in opdracht van een lokale projectontwikkelaar en in nauwe samenwerking met de Chinese kweker, AiBiDa, volledig uitgedacht. Van jongplant tot consument. We werken hiervoor nauw samen met andere technologie leveranciers, BOM (kassenbouwer) en Priva (klimaat controle/automatisering), om alle kennis en kunde te leveren om op korte termijn tot productie over te gaan.

Het mooie is dat alle betrokken toeleveranciers in dit project de Chinese markt al jaren als top prioriteit beschouwen. Door de jaren heen bouwde iedere partij aan sterke lokale teams, die klaar staan om duurzame hightech projecten door heel China te realiseren. De markt professionaliseert in een razend tempo, en daar doen wij graag aan mee!”

 

Lanzhou team van Codema in China

 

Toekomst

Naast het beschikken over lokale expertise is local sourcing een ander aandachtspunt voor CODEMA China. De doelstelling is om 80% van alle onderdelen, machines en grondstoffen lokaal te produceren of te sourcen. Dat maakt CODEMA sneller, voorkomt onnodige kosten en zorgt voor een lagere milieubelasting door de beperking van onnodig transport. Alleen onderdelen en technologieën die je niet in China vindt, komen uit Nederland. Dat past precies in Roos zijn kijk op de toekomst:

“Chinezen spreken over ‘the Chinese dream’: ze denken groot, op de lange termijn en bouwen aan een voorspoedige, duurzame toekomst. Ik zie dat, hoewel wij voorheen met name kennis en technologie brachten, we veel van China kunnen leren. Digitalisatie, robotisering en ‘artificial intelligence’ zijn hot topics in China. Ik denk zeker dat onze vestiging in China ervoor zorgt dat CODEMA deze ontwikkelingen snel omarmt en inzet voor zijn klanten in de rest van de wereld. Dat maakt ons als CODEMA wereldwijd toekomstbestendig.”

 

Business Unit Manager Just Roos in China

Just Roos

 

Whitepaper Kwaliteit

Download

Case: Höfler Gemüse kiest bewust voor Codema’s oplossingen

Laatste nieuws

Faillissement Codema Systems Group bv

Lees meer
Complete systemen voor het grondloos telen van sla op mobiele goten

Lees meer
“CODEMA snapt wat wij willen en kwam met een goed plan”

Lees meer
Nieuws pagina

Codema on Twitter

Volg ons op Twitter

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Meer weten over Codema? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

    Thank you for your Interest
    You can download the whitepaper via the button below.