home / Nieuws / efficiënt watermanagement cruciaal in wereld voedselproductie

Efficiënt watermanagement cruciaal in wereld voedselproductie

Gepubliceerd door CODEMA, 7 mei 2020

‘Na een goed gesprek, weet ik nagenoeg precies wat een klant nodig heeft.’ Als gezicht van CODEMA’s Water Management divisie helpt Danny van den Bosch klanten om hun water- en elektrotechniek naar een hoger niveau te tillen.'

Emissie minimaliseren

Over de hele wereld werkt CODEMA met telers aan een optimaal watermanagement. De dienstverlening en het productaanbod stemt men af op de behoeften én capaciteit van de klant.

De komende jaren focust CODEMA zich met name op voedselproductie. In die markt komen alle innovaties en kennis samen die is opgedaan in de sier- en kruidenteelt. Dat is hard nodig, want door de stijgende wereldbevolking neemt de vraag naar voedsel toe en dat terwijl grondstoffen zoals water schaarser worden.

Maar ook het duurzaamheidsvraagstuk heeft invloed, transport en uitstoot moet zoveel mogelijk beperkt worden. Het liefst zou men daarom het voedsel local for local produceren. Is vertical farming de oplossing? Hoewel CODEMA volop bezig is met de realisatie van meerlaagse teeltsystemen, is dat voor veel gebieden nog geen praktische mogelijkheid. De vierkante meterprijs is dermate hoger dat het eten dat lokaal verbouwd wordt, voor de gewone burger onbetaalbaar blijft. Juist in de gebieden waar voedsel of grondstoffen het meest schaars zijn.

Met onze kennis en technologieën kunnen we in deze gebieden gelukkig wél het verschil maken met praktische tuinbouw oplossingen. Water Management heeft hier een belangrijk aandeel in.

 

Danny van den Bosch

 

Water Management

De divisie Water Management van CODEMA is verantwoordelijk voor alle aspecten van watermanagement. Deze divisie, die voorheen bekend stond onder de in de markt nog altijd klinkende naam B-E De Lier, houdt zich dan ook bezig met:

  • Fertigatie – De samentrekking van irrigatie en fertilisatie waarmee men het bewateren en bemesten van de planten aanduidt.
  • Water technologie – De verschillende methoden voor de fertigatie.
  • Wateropslag en -management, het beheer en gebruik van water centraal in het groei-proces.

 

Totaaloplossing voor watermanagement

CODEMA stemt haar aanbod en dienstverlening ten aller tijden af op de behoeften van haar klanten. Van een gesloten en volledig geautomatiseerd teeltsysteem tot een baanbrekende oplossing voor uw watermanagement. Maar men houdt ook rekening met het noodzakelijk onderhoud en de beschikbaarheid van service monteurs in de regio.

CODEMA levert maatwerk van de hoogste kwaliteit. Dat betekent lagere kosten voor onderhoud en een langere levensduur. Of, om te spreken met de woorden van onze water-specialist Danny van den Bosch:

“De investering voor zo’n systeem is behoorlijk. Maar wat is behoorlijk, als je daardoor elk jaar tien kilo per vierkante meter meer kan produceren? Of je ineens van al je zorgen om water af bent?”

De divisie Water Management ziet kansen in West-Europa, waar tuinbouw het meest geavanceerd is, maar ook in waterarme gebieden zoals bijvoorbeeld Californië. Zelfs in traditioneel arme gebieden die het meest te kampen hebben met voedselschaarste, maakt de kennis van CODEMA het verschil.

 

Water Management

 

Kansen Water Management in West-Europa

In West-Europese landen is de tuinbouw de rest van de wereld ver vooruit. We spreken dan ook van een hightech teeltomgeving. Hier houdt men zich bijvoorbeeld bezig met geavanceerde, zoveel mogelijk gesloten, groeisystemen waar geen druppel water verloren hoeft te gaan. Door middel van ondergrondse wateropslag, geautomatiseerd watermanagement, een mobiel gotensysteem en de nieuwste fertigatietechnieken behaalt men een ongekende efficiëntie.

CODEMA realiseert voor klanten bijvoorbeeld innovatieve oplossingen voor het opvangen van regenwater of gebruik van afvoerwater. In West-Europa, maar bijvoorbeeld ook in bepaalde gebieden van Canada, valt er per jaar zo’n 900 liter water per vierkante meter kas. Dat is bijna genoeg voor de teelt, maar het vraagt om een goede oplossing voor wateropslag én reiniging. Opslag omdat het water in de herfst en winter valt, terwijl het in de zomer nodig is. En reiniging omdat we geen ziektes of schimmels in de kas willen laten. De rest van het water vult men aan met vers water. Dit water is in deze gebieden van goede kwaliteit, omdat de overheid of instellingen als waterschappen, het zuiveren.

 

Ondergrondse waterberging Sparta Stadion

Onder het parkeerterrein van het Sparta Stadion, realiseerde CODEMA in samenwerking met KWR, een innovatieve oplossing met ondergrondse waterberging. In het stadion gebruikte men voorheen leidingwater voor het besproeien van het veld. Leidingwater is kostbaar en het water moet vervolgens afgevoerd en gereinigd worden.

Met de aanleg van een ondergrondse waterberging, slaat men het regenwater van het parkeerterrein op. Middels verschillende filters, waaronder natuurlijk een oliefilter, wordt het water gereinigd en naar de sproeiers gepompt als het nodig is. Dit is een efficiënte oplossing die in veel stedelijke situaties uitkomst biedt. Er lopen op dit moment diverse pilots en subsidieaanvragen om meer te doen met ons regenwater.

 

Spangen waterbuffer

 

Samenwerken met CODEMA: Water Management

“Ik doe niets liever dan klanten bezoeken en met hun in gesprek gaan over hun uitdagingen. Op basis van een flow-schema met daarin alle elementen, bespreken we in duidelijke taal hoe het systeem gaat functioneren. Op die manier krijg ik snel boven water waar wij écht waarde kunnen toevoegen.”

Bijna 4 decennia, zo lang werkt Danny van den Bosch voor CODEMA. Hij begon als installatiemonteur vlak voor de opkomst van de substraatteelt en zag de markt zich ontwikkelen. Hij werkt nu al jaren als account manager voor de water- en elektrotechniek, maar zijn passie draait om mensen.

“We groeien hard en dat betekent ook dat er nieuwe, jonge mensen de organisatie in komen. Die hebben niet mijn kennis en ervaring in de markt, maar brengen elk hun eigen specialiteit mee. We doen er daarom alles aan om zoveel mogelijk kennis uit te wisselen, daar wordt het team, en ikzelf ook, alleen maar beter van.

Met klanten werkt het eigenlijk hetzelfde, we moeten samen groeien. Wij leveren de systemen en natuurlijk het onderhoud dat daarbij hoort, maar hun organisatie moet ermee werken. Daarom is het zo belangrijk dat we eerst samen bepalen wat nodig is.”

 

Tuinbouw in waterarme gebieden

Ook in waterarme gebieden is wateropslag vaak een belangrijk deel van CODEMA’s oplossing. Bijvoorbeeld in de Amerikaanse staat Californië waar elke zomer een watertekort heerst. De bodemgesteldheid en de regenval bepalen voor welke oplossing we kiezen. In het ideale geval gebruiken we de grond onder de kas voor de wateropslag. Hier pompen we het water tijdelijk in de grond en halen het er weer uit wanneer het nodig is. Het resultaat: de opdrachtgever heeft in één klap met veel minder onzekerheid te kampen.

Natuurlijk levert CODEMA de software en watermanagement systemen voor deze oplossing waarmee dat water optimaal gebruikt wordt in het groeiproces. Deze regio’s duiden wij aan als ‘mid-tech’, dat betekent dat de markt minder bekend is met geavanceerde teeltsystemen. CODEMA investeert dan ook veel tijd in kennisoverdracht en past de technologie toe die optimaal aansluit op de kennis en behoefte van de teler.

 

Eb en vloed systeem

 

Samen groeien: wereld voedselproductie

In armere of meer achtergestelde gebieden is water nog veel schaarser dan in West-Europe, maar is het gebruik vele malen hoger. We spreken hier dan ook van een ‘lowtech’-omgeving, waarin men weinig tot geen gebruik maakt van moderne tuinbouwtechnieken. In veel gevallen kweekt men nog in volle grond, gebeurt de voeding op gevoel en vindt irrigatie plaats door middel van beregening. Bij dat laatste zakt het overgrote deel van het water gewoon weg, de grond in. Daarbij gaat een groot deel van het al schaarse water verloren.

In deze landen helpt CODEMA telers met praktische oplossingen waarmee ze hun opbrengst verbeteren, zoals bijvoorbeeld druppelaars. Daarnaast zorgt CODEMA voor een geleidelijke kennisoverdracht. Door samen te werken met de telers, zorgt met voor een geleidelijke kennisoverdracht zodat we de voedselproductie naar een hoger niveau tillen. CODEMA ziet ernaar uit dat telers in dergelijke landen en regio’s binnen afzienbare tijd gebruik kunnen gaan maken van de groeimethoden die in de rest van de wereld zo succesvol zijn. Zo dragen wij ons steentje bij aan de groei van de voedselproductie, juist in de gebieden die het hard nodig hebben.

 

Altijd innoveren

Ook de komende jaren blijft CODEMA investeren in onderzoek, experimenten en samenwerkingen op het gebied van watermanagement. Het goed omgaan met deze schaarse grondstof heeft namelijk een enorme impact op de opbrengst van klanten én op onze gezamenlijke leefomgeving.

Zelf in één duidelijk gesprek te weten komen wat CODEMA voor uw organisatie kan betekenen? Danny van den Bosch zet het met plezier voor u op een rijtje. Neem contact op met Danny per telefoon: +31 102697009 of per email: dvdbosch@codemasystemsgroup.com

Wilt u meer weten over onze Water Management oplossingen? Download onze waterbrochure. Ga naar: https://codema.nl/download/  en selecteer Water Management.

 

Water Management

 

 

 

 

 

Whitepaper Kwaliteit

Download

Case: Langemead Group

Laatste nieuws

Faillissement Codema Systems Group bv

Lees meer
Complete systemen voor het grondloos telen van sla op mobiele goten

Lees meer
“CODEMA snapt wat wij willen en kwam met een goed plan”

Lees meer
Nieuws pagina

Codema on Twitter

Volg ons op Twitter

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Meer weten over Codema? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

    Thank you for your Interest
    You can download the whitepaper via the button below.