home / Nieuws / codema certificeert zich op de co2-prestatieladder

CODEMA certificeert zich op de CO2-Prestatieladder

Gepubliceerd door CODEMA, 6 november 2020

Onlangs ontving CODEMA het CO2-bewust certificaat voor het behalen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. Hiermee is het bedrijf één van de eerste bedrijven in de tuinbouwsector die in het bezit is van dit certificaat en toont dat het actief werkt aan CO2 reductie.

Samen met klanten, partners en medewerkers wil CODEMA de mogelijkheden voor CO2- en energie reductie benutten en hiermee CO2 uitstoot en energiegebruik reduceren. Codema is trots op de behaalde certificering! Reductie van CO2- en energie gebruik maakt deel uit van een verantwoorde bedrijfsvoering. Daarbij voelt CODEMA zich als totaal leverancier van tuinbouwoplossingen in de voedselsector, maatschappelijk betrokken om bij te dragen aan onze wereldwijde klimaatuitdaging. Bij CODEMA vinden we het normaal dat je er alles aan doet om zo min mogelijk negatieve impact te hebben op de planeet. Wij geloven in onze bijdrage aan het scheppen van een duurzamere wereld voor toekomstige generaties. Klimaatneutraal ondernemen draagt daaraan bij. Onze behaalde positie op de CO2-Prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) is daarvan een afgeleide.

Klimaatneutraal ondernemen

CODEMA stelt een ambitieus doel als het gaat om CO2- en energie reductie: volledig CO2 neutraal. Om dit te bereiken, ontwikkelden we een gestructureerd plan om de CO2 uitstoot en energiegebruik te meten, te verminderen en te compenseren. CODEMA’s 2019 footprint met scope 1 en 2 CO2 emissies, geeft 2.140 ton aan eigen CO2 uitstoot aan. Jaarlijks voert CODEMA dezelfde meting uit en vergelijkt de footprint met voorgaande jaren. Op die manier is de uitstoot te monitoren en sturen we op maatregelen om CO2-emissies te reduceren en de bedrijfsvoering te verduurzamen.

Inzicht in, reduceren en compenseren van CO2

CODEMA neemt een aantal maatregelen om zijn footprint te reduceren. We denken na of we betere keuzes kunnen maken. Zoals het kiezen voor groene stroom, zonnepanelen, beperken van vliegbewegingen en een hybride wagenpark. Goede zakelijke beslissingen die beter zijn voor onze planeet. Klimaatneutraal ondernemen is ook belangrijk voor onze investeerder Nordian Capital. Nordian’s hele investeringsportefeuille compenseert al haar uitstoot middels gecertificeerde contracten met de Land Life Company. Deze stichting zet zich in voor de herbebossing van zo’n 2 miljard hectare land over de hele wereld.

 

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat organisaties als CODEMA helpt om hun CO2-uitstoot in de organisatie, in projecten en in het bedrijfsleven te verminderen. Het geeft inzicht in de verschillende energiestromen en de footprint. Het zet CODEMA aan tot het ontwikkelen van ambitieuze doelen om de CO2 uitstoot en energiegebruik te verminderen. Daarnaast neemt men deel aan een initiatief welke zich richt op het reduceren van CO2 uitstoot en energie gebruik. De CO2-Prestatieladder is in 2009 ontwikkeld door ProRail en sinds 2011 in eigendom en beheer van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden (SKAO).

 

Projectleider Gijs Termeer van SKAO: “SKAO feliciteert Codema Systems Group met het behalen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. De organisatie toont daadkracht door haar innovatieve en duurzame bedrijfsvoering. Naast CODEMA onderschrijven steeds meer bedrijven de meerwaarde van dit instrumentarium. De CO2-Prestatieladder is voor het bedrijfsleven inmiddels het standaardinstrument voor een duurzame groene economie.”

Whitepaper China

Download

Case: Genesis Premium Herbs

Laatste nieuws

Faillissement Codema Systems Group bv

Lees meer
Complete systemen voor het grondloos telen van sla op mobiele goten

Lees meer
“CODEMA snapt wat wij willen en kwam met een goed plan”

Lees meer
Nieuws pagina

Codema on Twitter

Volg ons op Twitter

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Meer weten over Codema? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

    Thank you for your Interest
    You can download the whitepaper via the button below.