home / cases / nederlandse innovatie maakt het zorrilla voetbalstadion in valladolid klimaatbestendig

Nederlandse innovatie maakt het Zorrilla voetbalstadion in Valladolid klimaatbestendig

De stad Valladolid is, net als veel andere steden in Spanje, kwetsbaar voor de gevolgen van droogte en hevige regenval. Dit brengt veel negatieve gevolgen met zich mee, zoals een hoger risico op schade door overstroming, hogere onderhoudskosten en effecten op ecosystemen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden komt hier binnenkort een circulair watersysteem. De Nederlandse organisaties Field Factors, KWR en CODEMA, samen met de Spaanse organisaties ICATALIST, Agencia de Innovación van de gemeente Valladolid en Waterbedrijf Aquavall starten binnenkort met de bouw van een Urban Waterbuffer (UWB) bij het Zorrilla voetbalstadion.

Velden duurzaam besproeien met regenwater

Het stadion van Valladolid zet binnenkort regenwater in om haar velden te besproeien, waarbij tegelijkertijd een oplossing wordt geboden voor wateroverlast. In dit project wordt regenwater van het verharde oppervlak vastgehouden, gezuiverd met een natuurlijk biofilter, opgeslagen in de ondergrond en hergebruikt voor de vraag naar irrigatiewater in het stadion.  De veerkracht van de hele watersysteem neemt hiermee toe, en de omgeving rondom het stadion wordt leefbaarder.
Het project wordt medegefinancierd door het Partners voor Water programma van RVO om deze Nederlandse innovatie in Spanje te demonstreren.

De Urban Waterbuffer is een klimaatadaptieve oplossing waarbij de Nederlandse innovatie Bluebloqs voor het zuiveren en hergebruiken van regenwater in stedelijk gebied wordt toegepast. De UWB Valladolid wordt een replica van de UWB-pilot bij het Sparta Stadion in Rotterdam, waar CODEMA ook aan bijdroeg; beide stadions gebruiken straks regenwater om hun sportvelden te besproeien en krijgen daarmee een duurzame bron voor hun watervoorziening.

In 2019 is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, waardoor inzichten zijn verkregen met betrekking tot het watergebruik, eisen voor de waterkwaliteit en de kosten met betrekking tot de waterafvoer, -behandeling en -levering. De resultaten bevestigden dat de UWB een duurzame oplossing biedt voor problemen met regenwaterafvoer in een gebied dat momenteel niet wordt afgekoppeld, en dat het tegelijkertijd een duurzame bron creëert voor irrigatie in het stadion. Zo is de kans op teveel of te weinig water een stuk kleiner. ‘’Valladolid wordt dankzij dit nieuwe project voor hergebruik van regenwater een baanbrekend en innovatief voorbeeld voor duurzaam stedelijk waterbeheer in Spanje.’’ –  Wethouder Charo Chávez, gemeente Valladolid.

 

Visualisatie van de componenten van het UWB-systeem in het Zorrilla voetbalstadion

Mogelijke replicatie in Valladolid en rest van Spanje

Dit project vormt een belangrijke stap in de ontwikkeling van stedelijk waterbeheer in Spanje, omdat het mogelijk wordt gerepliceerd naar andere delen van de stad met vergelijkbare problemen van wateroverlast en droogte. De implementatie van deze oplossing in het Zorrilla Stadion zal waardevolle informatie opleveren over de ondergrond in Valladolid voor waterberging, zoals de capaciteit en de kwaliteit ervan. Zo kan de repliceerbaarheid van het Urban Waterbuffer-concept in andere gebieden van Valladolid en in andere steden in Spanje goed geëvalueerd worden.
Dit project wordt ondersteund door de gemeenteraad van Valladolid, de Innovatie Agency en het waterbedrijf Aquavall. Het project is uitgevoerd door een consortium bestaande uit KWR Water, CODEMA, Field Factors, en het Spaanse bedrijf ICATALIST,. Het project wordt gefinancierd door het Partners for Water programma 2016-2021 van de Rijksdienst voor de Rijksoverheid (RVO), en mede gefinancierd door de gemeente Valladolid en het waterbedrijf Aquavall.

 

De voordelen van een ondergrondse waterberging op een rijtje:

  • Altijd voldoende de beschikking over schoon water
  • Vrij van vervuiling of algen
  • Jaarrond een graad of 13
  • Efficiënte benutting van kostbare meters
  • Minimale onderhoudskosten
  • Duurzame investering

CODEMA heeft veel ondergrondse waterbergingen aangelegd, ook voor kwekers. Bent u geïnteresseerd in wat CODEMA voor u kan betekenen?

Neem contact op met Danny van den Bosch, Accountmanager Watermanagement. Bel +31 (0)6 2322 8591 of email: dannyb@codemasystemsgroup.com

 

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Meer weten over Codema? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

    Thank you for your Interest
    You can download the whitepaper via the button below.