home / cases / basf: 0-emissie en directe vloeibare meststofdosering

BASF: 0-emissie en directe vloeibare meststofdosering

Een jaar of tien geleden ontstonden de ideeën bij BASF Vegetable Seeds in Nunhem om, op termijn, in eigen beheer, een high tech ontwikkelingsfaciliteit te hebben. Het plan werd Greenex gedoopt. Greenex staat voor Greenhouse Expansion. De eerste fase omvatte de bouw van 2,5 ha kassen en 1,7 ha ondersteunende faciliteiten.

0-emissie

Het zal u niet verbazen dat watertechniek een belangrijke rol heeft gespeeld in dit project. Het was een ware uitdaging om alle 36 afdelingen zo in te richten dat de nul-emissie kan worden behaald. Het bedrijf wil hiermee inspelen op de toekomst. Codema nam de uitdaging graag aan en mocht de opdracht uitvoeren. Bij elke afdeling is er nu een afzonderlijke regeling voor óf 0-emissie óf standaard hergebruik van water. Van tevoren is alles goed berekend; hoeveel water wordt er aangeboden? wat moet de leidingcapaciteit zijn? wat moet de machine-capaciteit zijn? enz.  Al het water waar gewasbeschermingsmiddelen in kunnen zitten, wordt nu gescheiden opgevangen en afgevoerd in gescheiden leidingsystemen. Dit water wordt apart behandeld en daarna geloosd. Luc Swinkels, Global Project Manager BASF Vegetable Seeds:”We hadden al veel ervaring. Dus dat scheelde zeker. Deze nieuwe kas heeft gelijk ook alle uitdagingen. We wilden wel in een keer klaar zijn voor de toekomst. We hebben de Waterschappen uitgenodigd en laten zien hoe we dit hebben aangepakt. Het was dan ook echt leuk om dit met ze te delen. Hierin willen we ons transparant en vooruitstrevend opstellen.”

 

Maatwerk

Over de toekomst gesproken. Per 2027 mogen bedrijven volgens de wet geen meststoffen meer lozen in het oppervlaktewater of op het riool. Bij BASF is daar rekening mee gehouden. Bij direct vloeibare meststofdosering zit er zo min mogelijk water in de systemen, waar mee gespoeld wordt. Peter Keunen, project manager Greenex:”Deze installatie was echt maatwerk. We hebben heel veel verschillende mestrecepten, die we op ieder moment kunnen toedienen. Hiermee kunnen we flexibel en snel reageren, zonder grote voorraden te hoeven aanhouden.”

 

Traject vooraf

Dit beschreven stukje techniek is onderdeel van een groot plan. De onderzoekslocatie heeft een geïsoleerde ligging (niet in de buurt van productietuinbouwbedrijven). Dat komt de plantgezondheid ten goede. Nadat de bestemmingsplannen gewijzigd waren, volgde het ontwerpproces. Codema haakte daar al snel bij aan. Luc Swinkels: ”We kenden de mensen van Codema. We hadden daar goede ervaringen mee. We hebben, samen met hen, de waterinstallaties ontwikkeld.”

 

Aandacht voor onderhoudsaspecten

BASF heeft een projectorganisatie en een onderhouds-organisatie. Luc Swinkels: ”Degene die het onderhoud doet wordt in een heel vroeg stadium al betrokken en blijft heel lang aan tafel zitten. De beheerders hebben veel verstand van zaken. Zij hanteren hoge maatstaven. Beheer- en onderhoudsaspecten verdienen dus al veel aandacht in het aanbestedingstraject. We wilden werken met een bedrijf dat de nieuwste stand van zaken in de techniek heeft en goed in staat was service en onderhoud te verrichten voor zo’n omvangrijke installatie.” Voor dit project heeft Codema samengewerkt met Cogas. Het project was te omvangrijk voor een partij. De omvang en de complexiteit van de installatie was de grote uitdaging in dit project.  Op dit moment is de locatie al in gebruik.

 

 

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Meer weten over Codema? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

    Thank you for your Interest
    You can download the whitepaper via the button below.