CODEMA benut mogelijkheden om CO2 uitstoot en energiegebruik te reduceren 

home / co2-prestatieladder

CO2-Prestatieladder

Samen met klanten, partners en medewerkers wil CODEMA de mogelijkheden voor CO2- en energiereductie benutten en hiermee zijn CO2 uitstoot en energiegebruik omlaag brengen. Reductie van CO2- en energiegebruik maakt deel uit van een verantwoorde bedrijfsvoering. CODEMA voelt zich als leverancier van tuinbouwoplossing in de voedselsector, maatschappelijk betrokken om bij te dragen aan onze wereldwijde klimaatuitdaging. Onze behaalde positie en certificering op de CO2-Prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) in november 2020, is hiertoe de eerste stap.

 

CODEMA stelt een ambitieus doel als het gaat om CO2- en energiereductie: volledig CO2 neutraal. Om dit te bereiken ontwikkelden we een gestructureerd plan om de CO2 uitstoot en energiegebruik te meten, te verminderen en te compenseren. Eerste stap is het behalen van certificering trede 3 op de CO2-Prestatieladder van SKAO met ingang van september 2020. CODEMA’s 2019 footprint met scope 1 en 2 CO2 emissies, geeft 2.140 ton aan eigen CO2 uitstoot aan. CODEMA compenseert deze uitstoot volledig door bomen te planten in Spanje en Texas. Dit bereiken we door de Land Life Company, een bedrijf dat gespecialiseerd is in CO2-reductie door herbebossing.

Reduceren footprint

Naast compensatie neemt CODEMA inmiddels een aantal maatregelen om zijn uistoot te reduceren, zoals:

  • Voertuigen met een lage emissie en concepten voor e-mobiliteit inzetten in haar wereldwijde wagenpark.
  • Toenemend gebruik van hernieuwbare energie – zoals zonne- en windenergie – die weinig of geen CO2 uitstoten.
  • Onszelf inzetten om gedistribueerde energiesystemen te gebruiken in onze productiefaciliteiten en kantoorgebouwen om de energiekosten te optimaliseren.
  • Herstel van de natuur door herbebossing. Herbebossing haalt CO2 uit de lucht, herstelt het grondwaterregime, bevordert de biodiversiteit en herbouwt gemeenschappen.

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat organisaties als CODEMA helpt om hun CO2-uitstoot in de organisatie, in projecten en in het bedrijfsleven te verminderen. Het geeft inzicht in de verschillende energiestromen en de footprint. Het zet CODEMA aan tot het ontwikkelen van ambitieuze doelen om de CO2 uitstoot en energiegebruik te verminderen. Op frequente basis communiceert CODEMA over zijn reductiebeleid naar interne- en externe doelgroepen. Daarnaast neemt men deel aan een initiatief welke zich richt op het reduceren van CO2 uitstoot en energie gebruik.

Footprint en energiebeleid

Onze footprint, doelstellingen, maatregelen en initiatieven zijn opgenomen in onze CO2 voortgangsrapportage en energieactieplan:

CO2 voortgangsrapportage en energieactieplan 2021 – januari t/m juni

CO2 voortgangsrapportage en energieactieplan 2020

CO2 voortgangsrapportage en energieactieplan 2019

Energiebeoordeling 2019 / 2020

Wereldwijd punt van aandacht

Na de industriële revolutie schiet wereldwijd de CO2 uitstoot en energiegebruik enorm omhoog. Gevolg: opwarming van de aarde. De gevolgen voor de natuur en de leefbaarheid van grote gebieden zijn groot als onze planeet te warm wordt. Om internationaal verregaande CO2- en energie reductie te realiseren, tekenden 195 regeringsleiders in 2015 het ‘Klimaatakkoord van Parijs’. In 2050 is de uitstoot van broeikassen met 95% verlaagt om opwarming van de aarde te beperken. Het klimaatakkoord van Nederland heeft als tussendoel: 49% minder CO2 uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Meer weten over Codema? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

    Thank you for your Interest
    You can download the whitepaper via the button below.